SHAAVA SHAAVA

Playlist:

 1. LATHE TE

 2. MATHE TE CHAMKAN

 3. PHULAN DI BAHAAR

 4. LAUNG GWACHA

 5. CHITTA KUKKAD

 6. KALA SHA

 7. DHAI DIN

 8. SUHE VE CHIRE

 9. TERE BIN RABBI

 10. MADHAANIYA

 11. CHIDIA DA CHAMBA